حضور گل کوه درنخستین جشنواره ملی روز مزرعه در مشهد

شرکت دانش بنیان گل کوه بینالود ،  در نخستین جشنواره روز ملی مزرعه با موضوع رهیافتهای نوین کشاورزی (یکی از مهمترین برنامه های سازمان تحقیقات،آموزش وترویج کشاورزی، با هدف ارائه آخرین دستاوردها و یافته های تحقیقاتی ، آموزش و ترویج در حوضه کشاورزی) در این جشنواره عظیم که با حضور معاونین محترم وزارت جهاد کشاورزی ومدیران منتخب این وزارتخانه ،اساتید محترم دانشکده های کشاورزی ،محققین عرصه های تحقیق و بهره برداران وکشاورزان پیشرو عرصه تولید سراسر کشور برگزار گردید ،حضور یافته و این شرکت با هدف شناساندن محصول باکیفیت ،سالم ،ارگانیک ،عاری از هرگونه مواد افزودنی و اسانس و طعم دهنده های مصنوعی ، مورد تحسین بسیای ازبازدید کننده ها خصوصا :

آقای دکتر سعید نمکی معاون امور علمی ، فرهنگی واجتماعی سازمان برنامه وبودجه کشور ، آقای رضا جمشیدی رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی و جمعی از مدیران ومسئولان وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان برتر در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی قرار گرفت .

ضمن اینکه این افراد حمایت خود را در برابر فرهنگ سازی شناساندن محصول باکیفیت سالم به عموم مردم وسوق دادن به سمت دمنوش های صددرصد طبیعی به جای طعم دهنده های مصنوعی و چای و نوشابه ، اعلام کردند .