گیاهان و داروهای موثر در بیماری های زنان اختلالات‌ قاعدگي‌ 1- ويتاگنوس‌ (Vitagnus): رفع‌ اختلالات‌ قاعدگي‌ و يائسگي‌ 2- رزماري‌ (Rosmarrinus officinalis): قاعدگي‌آور، نشاط‌آور، سقط‌

Read more...